Automatika za vrata

Automatika za krilna vrata BFT bftlogo

Za krila do 1,8 m,
težine do 250 kg PHOBOS
230 Vac – za ograničen rad
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
PHOBOS N
crta
PHOBOS N BT
Za krila do 3,0 m, težine do 250 kg PHOBOS
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
PHOBOS N L
Za krila do 5,0 m, težine do 250 kg PHOBOS
crta
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
PHOBOS N L BT
Za krila do 1,8 m, težine do 200 kg E5
crta
230 Vac
– za ograničen rad
– za ugradnju na stupove malih dimenzija
crta
E5
Za krila do 2,0 m, težine do 200 kg VIRGO
crta
230 Vac – za intenzivan rad
crta
VIRGO
Za krila do 2,5 m, težine do 250 kg IGEA
crtacrta
230 Vac – za ograničen rad
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
IGEA
crta
IGEA BT

 

Podzemna montaža
Za krila do 2,0 m, težine do 150 kg ELI
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
ELI 250V
Za krila do 3,5 m, težine do 300 kg ELI
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
ELI 250
Za krila do 3,5 m, težine do 400 kg ELI crta
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
ELI 250 BT

 

BFT-krilna-PHOBOS BFT-krilna-E5 BFT-krilna-VIRGO
BFT-krilna-IGEA
PHOBOS
E5
VIRGO
IGEA
BFT-krilna-ELI
ELI
 

 

 

Automatika za klizna vrata BFT

bftlogo

Za vratna krila težine do 500kg DEIMOS
crta
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
DEIMOS BT
Za vratna krila težine do 700kg DEIMOS
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
DEIMOS 700
Za vratna krila težine do 800kg DEIMOS
crta
24 Vdc – za ograničen rad
crta
DEIMOS 800F
Za vratna krila težine 1000kg ARES1000
crta
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
ARES 1000
Za vratna krila težine do 1500kg ARES1500
crta
24 Vdc – za intenzivan rad
crta
ARES 1500
Za vratna krila težine do 2000kg ICARO MA
crta
400 Vdc – za intenzivan rad
crta
ICARO MA
Za vratna krila težine 4000kg SP4000
crta
400 Vdc – za intenzivan rad
crta
SP4000

 

BFT-klizna-DEIMOS BFT-klizna-ARES BFT-klizna-ICARO BFT-klizna-SP4000
DEIMOS
ARES
ICARO MA
SP4000

 

 

Automatika za krilna vrata Nice nice

Za krila do 1,8m težine do 200kg WINGOKIT
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
WINGOKCE
Za krila do 3,0m težine do 300kg MOBYKIT
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
MOBYKCE
Za krila do 2,0m težine do 200kg POPKIT
crta
230 Vac – za ograničen rad
crta
POPKIT
Za krila do 3,0m težine do 200 i 400kg HYPPO
crtacrta
230 Vac
– za ograničen rad
– težina krila do 400kg
24 Vac
– za intenzivan rad
– težina krila do 400kg
crta
HY7005
crta
HY7024

 

Podzemna montaža
Za krila do 3,5m težine do 350kg METRO
crtacrta
230 Vac – za ograničen rad
24 Vac – za intenzivan rad
crta
ME3000
crta
M33024

 

NICE-krilna-WINGOKIT
NICE-krilna-MOBYKIT
 NICE-krilna-POPKIT
WINGOKIT
MOBYKIT
POPKIT

Automatika za klizna vrata Nice nice

Za vratna krila težine do 300 kg ROKIT
crta
230 Vac radni ciklus 30%
crta
ROKCE
Za vratna krila težine do 600 kg ROBOKIT
crta
230 Vac radni ciklus 30%
crta
ROBOKCE
Za vratna krila težine do 350 kg ROBUSKIT350
crta
230 Vac radni ciklus 50%
crta
RBKCE
Za vratna krila težine do 600 kg ROBUSKIT600
crta
230 Vac radni ciklus: 40 ciklusa/h
crta
RB600KCE
Za vratna krila težine do 1000 kg ROBUS1000
crta
230 Vac radni ciklus: 50 ciklusa/h
crta
RB1000
Za vratna krila težine do 1800 kg RUN1800
crta
230 Vac radni ciklus: 42 ciklusa/h
crta
RUN1800
Za vratna krila težine do 1800 kg RUN2500
crta
230 Vac radni ciklus: 42 ciklusa/h
crta
RUN2500
Za vratna krila težine do 1800 kg TUB3500
crta
400 Vac radni ciklus: 200 ciklusa/h
crta
TUB3500

 

NICE-klizna-ROKIT
NICE-klizna-ROBOKIT
NICE-klizna-ROBUSKIT350
ROKIT
ROBUSKIT
ROBUSKIT350
ROBUSKIT600
 NICE-klizna-ROBUSKIT600  NICE-klizna-RUN1800  NICE-klizna-TUB3500
ROBUS1000
RUN1800/2500
TUB3500