Bravarski radovi

Bravarski radovi

bravarski radovi kao rezanje i savijanje limova na hidrauličkim škarama i apkant preši do debljine 6mm i dužine 3m te bravarske radove svih tipova (dvorišne ograde,balkonske ograde,nadstrešnice,lake metalne konstrukcije…), kao i sve vrste zavarivanja (REL,MIG,MAG,TIK)

posjedujemo:

  • strojeve za obradu odvajanjem čestica (tokarilica,glodalica)
  • ekscentar i hidraulične preše
  • NC hidraulične škare za rezanje limova do 6mm debljine, 3m dužine
  • NC hidraulična preša za kutno savijanje limova do 6mm debljine, 3m dužine
  • NC linija za uzdužno i poprečno rezanje tankih limova
  • linija za kontinuirano profilno savijanje limova
  • stroj za injekcijsko ubrizgavanje plastike
  • linija za obradu aluminija

Popis referntnih radova